Ankieta


wyniki

 

Jarosławska Karta Seniora dla mieszkańców miasta

 

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 60 rok życia do składania wniosków o wydanie Jarosławskiej Karty Seniora.

Celem Programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Jarosławia  powyżej 60 roku życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, jak również pomoc lokalnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności.
 

Program ten to element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Jarosław obejmujący system zniżek ulg skierowanych do seniorów.

Druki wniosków o wydanie Karty są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu a także do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie MOPS w Jarosławiu przy ul. J. Słowackiego 34, pokój nr 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 624 89 26.

 

Poniżej w załączniku lista partnerów uczestniczących w Programie oraz wykaz proponowanych ulg i zniżek.

Lista będzie sukcesywnie aktualizowana w momencie przystępowania do współpracy
w ramach Programu kolejnych Partnerów.