Ankieta


wyniki

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław. Dane kontaktowe Administratora zamieszczone są w zakładce "Kontakt".

 

Przetwarzamy Państwa dane w sposób bezpieczny i przejrzysty. Chcemy, by nasi interesanci mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, dlatego informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

 

Zasadniczo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu przetwarza dane na mocy przepisów prawa celem wykonywania statutowych obowiązków.

 

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w siedzibie ośrodka można pozyskać szczegółowe informacje odnośnie:

  • zakresu, kategorii i celu podawania danych oraz podstawy prawnej przetwarzania,

  • odbiorców danych lub ich kategoriach,

  • źródła pochodzenia danych,

  • obowiązkowi / dobrowolności podawania danych i jej podstawie oraz konsekwencji niepodania danych,

  • okresu przechowywania,

  • pozostałych praw dotyczących Państwa danych (w tym poprawiania, ograniczenia przetwarzania).

 

MOPS w Jarosławiu

  • nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób,

  • nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub Państwa zgody,

 

Z prawa do informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu mogą Państwo skorzystać w każdym momencie.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@mops.jaroslaw.pl, tel. 16 624 89 20