Ankieta


wyniki

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu Dodatek przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.