Ankieta


wyniki

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka"),


Wniosek o wypłate dodadtku składa sie do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,

w którym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. .

Wysokość 100 zł jednorazowo.

 

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio