Ankieta


wyniki

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się

  • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.  Wysokość dodatku 113 zł miesięcznie.

 

  • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna  Wysokość dodatku - 69 zł miesięcznie

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

  1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
  2. zaświadczenie ze szkoły;
  3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.