Ankieta


wyniki

Uchwały z dnia 24 marca i 28 kwietnia 2014 r.

Uchwała z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny" na terenie miasta Jarosławia.

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała 803/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

   Uchwała nr 803/LXX/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałe
w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" na terenie miasta Jarosławia.

 

Zarządzenie nr 164/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie procedury wydawania oraz zasad korzystania z Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 212/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 212/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 czerwca 2014 w sprawie określenia wniosku i trybu dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Porozumienie nr 1 z dnia 26.06.2014 r.

Porozumienie nr 1 zawarte w dniu 26.06.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a LEROY MERLIN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w KRASNE 20a reprezentowanym przez Dyrektora Sklepu- Dariusza Gmitrowicza zwanym dalej "Partnerem"

Porozumienie nr 2 z dnia 30.06.2014 r.

Porozumienie nr 2 zawarte w dniu 30.06.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a Przedsiębiorstwem Handlowo -Usługowym "OKTAN" z siedzibą w Kamień 199 reprezentowaną przez właściciela - Stanisława Bednarza zwanym dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 3 z dnia 28.07.2014 r.

Porozumienie nr 3 zawarte w dniu 28.07.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a Kancelarią Jarosławską z siedzibą         w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 1/1, reprezentowaną przez właściciela -Zdzisława Paszyńskiego zwaną dalej "Partnerem".  

Porozumienie nr 4 z dnia 28.07.2014 r.

Porozumienie nr 4 zawarte w dniu 28.07.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a Firmą Handlowo-Usługową HUBERTUS z siedzibą w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 41, reprezentowaną przez właściciela - Piotra Rupara zwaną dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 5 z dnia 08.09.2014 r.

Porozumienie nr 5 zawarte w dniu 08.09.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 4, reprezentowaną przez Dyrektora Biura Regionalnego TUW "TUW" w Rzeszowie - Lucynę Rybak zwanym dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 6 z dnia 08.09.2014 r.

Porozumienie nr 6 zawarte w dniu 08.09.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Andrzeja Wyczawskiego zwaną dalej "Gminą" a AUTO SYSTEM-Części Samochodowe   z siedzibą w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 18, reprezentowanym przez właściciela-Ewę Kaczmarską zwanym dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 7 z dnia 09.02.2015 r.

Porozumienie nr 7 zawarte w dniu 09.02.2015 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Waldemara Palucha zwaną dalej "Gminą" a OBUWIE HURT - DETAL KONRAD FRYDA z siedzibą w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 18 A, reprezentowanym przez właściciela - Konrada Fryda zwanym dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 8 z dnia 27.04.2015 r.

Porozumienie nr 8 zawarte w dniu 27.04.2014 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Waldemara Palucha zwaną dalej "Gminą" a Firmą SALON FRYZJERSKO -KOSMETYCZNY  "VIKTORIA"   z siedzibą w Jarosławiu, ul. Traugutta 1A, reprezentowaną przez właściciela - Annę Zagrobelny  zwaną dalej "Partnerem".

Porozumienie nr 10 z dnia 15.12.2015 r.

Porozumienie nr 10 zawarte w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy: Gminą Miejską Jarosław, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jarosław - Waldemara Palucha zwaną dalej "Gminą" a Firmą F.H.U MACH   z siedzibą
w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 19, reprezentowaną przez właściciela - Renatę Machała-Mach zwaną dalej "Partnerem".

Załączniki: