Ankieta


wyniki
ul. Juliusza Słowackiego 34
37 - 500 Jarosław
tel.:16 624 89 20
e-mail: mops@mops.jaroslaw.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

 dr Agnieszka Kruba-Nieckarz

Pokój nr 17

Przyjmowanie stron odbywa się w każdy wtorek od godziny 9:00 do 14:00

Zastępca Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

mgr Barbara Kwaśniak

Pokój nr 15

Przyjmowanie stron odbywa się w każdy wtorek od godziny 9:00 do 14:00

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

mgr Monika Chruściel

Pokój nr 5

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

mgr Agnieszka Żółcińska

Pokój nr 13

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Pokój nr 6

 

Główny Księgowy Działu Finansowo-Księgowego

Jolanta Mickiewicz

Pokój nr 16

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Anna Drewniak

Pokój nr 14

 

DZIAŁ

 

NAZWISKO I IMIĘ

POKÓJ

SEKRETARIAT

16 624 89 20

Zawitkowska Jolanta

 

 

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

16 624 89 41

16 624 89 42

Kania Artur

Solak Paweł

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

16 624 89 22

Socha Marcin

Kowalczuk Ewa

1

KASA

16 624 89 23

Dubanik Anna

2

ŚWIADCZENIA RODZINNE

16 624 89 24

Korda Joanna

Starost Anna

Wysocka-Janas Izabela

Wiśniewska Aleksandra

Katarzyńska Małgorzata

3

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

16 624 89 26

16 624 89 27

Foryś- Prymon Katarzyna

Kędzior Katarzyna

Zatwardnicka Małgorzata

Kunior Magdalena

4

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

16 624 89 28

Chruściel Monika

5

DODATKI MIESZKANIOWE

16 624 89 29

 

STYPENDIA

16 624 89 41

Gilowska-Kędzior Aleksandra

Sobala Jolanta

 

Biłas Anna

6

ASYSTENCI RODZINY

16 624 89 30

Kudrańska Joanna

Skobyłko Jakub

7

POMOC SPOŁECZNA

 

16 624 89 31

 

 

 

16 624 89 32

 

 

 

16 624 89 33

 

 

 

16 624 89 34

 

 

 

16 624 89 35

Sobień-Nietrzeba Karolina

Dobosz Małgorzata

Pawliszko-Głąb Janina

Podolak Jadwiga

8

Kropiwnicka Małgorzata

Mroczko Agnieszka

Mucha Iwona

9

Bawoł Agnieszka

Kufel Piotr

Lisowski Kamil

Nycz Małgorzata

10

Cienki Barbara

Nowak Alicja

Porczak Monika

Mazurkiewicz Justyna

11

Besińska Anna

Porczak Marek

Bogdanowicz Katarzyna

Ziemba Halina

12

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

16 624 89 27

Żółcińska Agnieszka

13

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

16 624 89 37

Drewniak Anna

14

ZASTĘPCA DYREKTORA MOPS

Kwaśniak Barbara

15

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

16 624 89 39

Hajduk Justyna

Janas Barbara

Mickiewicz Jolanta

Miśkiewicz Jadwiga

Niemiec Agnieszka

16

DYREKTOR MOPS

Kruba- Nieckarz Agnieszka

17