Ankieta


wyniki

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

  • do ukończenia 16 lat – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • od 16 do 24 lat – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

! Wysokość dodatku:

  • 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat,
  • 110 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat

 

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio