Ankieta


wyniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu , już po raz czwarty realizował będzie program „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie”. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, OPS w Jarosławiu zajął szóste miejsce w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
”, co w skali całego kraju stawia go w ścisłej czołówce

Jak co roku, także i tym razem koordynatorki Projektu za główny jego cel wyznaczyły sobie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc
w rodzinie. W tej edycji spory nacisk zostanie także położony na profilaktykę przemocy,
z Programem chcemy dotrzeć do jak największej grupy dzieci i młodzieży z jarosławskich szkół.

Z realizacją działań ruszamy w sierpniu. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz rodziców chętnych do udziału w takich zajęciach jak bajkoterapia, logorytmika czy spotkania terapeutyczne
z psychologiem.

Szczegółowych informacji na temat możliwości udziału w programie udzielają pracownicy socjalni- Iwona Stefanowska i Karolina Sobień- Nietrzeba tel. 16 621 22 58