Ankieta


wyniki

Bezpłatne świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

Bezpłatny pobyt dziecka w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie.

 

50% dopłata do biletów miesięcznych MZK dla opiekunów.

 


1 zł - cena biletu na obiekty MOSiR: krytą pływalnię i pływalnię sezonową dla dzieci oraz opiekunów.

1 zł cena biletu na obiekty MOSiR: lodowisko dla dziecioraz opiekunów. 

1 zł - opłata stała (miesięczna lub roczna), za uczestnictwo 
w zajęciach dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań itp., organizowanych przez jednostki podległe Miastu.

 

Załączniki: