Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na reazliację zadania publicznego w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej


Załączniki: