Ankieta


wyniki

Zarządzenie 11/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

27.03.2020

Zarządzenie 11/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu  produktów  żywnościowych w 2020r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


czytaj dalej...

Pomoc dla potrzebujących

20.03.2020

Ministerstwo Cyfryzacji aby ułatwić zgłaszanie się wolontariuszy - chcących udzielać pomocy  osobom potrzebującym udostęniło narzędzie:   https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


czytaj dalej...

Apel -20.03.2020

20.03.2020

A P E L Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu apeluje o udzielenie wsparcia osobom starszym, samotnym, objętym kwarantanną, które ograniczają kontakt z powodu zagrożenia koronawirusem, a nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb...


czytaj dalej...

Infolinia wsparcia psychologicznego

20.03.2020

Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego   https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego

czytaj dalej...

KOMUNIKAT

16.03.2020

UWAGA! KOMUNIKAT!

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, prosimy Państwa o telefoniczne załatwiania spraw urzędowych.

Bezpośrednie spotkanie będzie możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych po wcześniejszym umówieniu godziny pod numerami telefonu:

Dział Świadczeń Rodzinnych :

0 16 624 89 24, 0 16 624 89 25 (świadczenia rodzinne),

0 16 624 89 26 (świadczenia wychowawcze), 0 16 624 89 22 (fundusz alimentacyjny)

Dział Pomocy Środowiskowej:

0 16 624 89 31 (pokój nr 8), 0 16 624 89 32 (pokój nr 9),

0 16 624 89 33 (pokój nr 10), 0 16 624 89 34 (pokój nr 11),

0 16 624 89 35 (pokój nr 12)

Dział Dodatków Mieszkaniowych: 0 16 624 89 29

Sekretariat: 16 624 89 20
Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne: 600-038-558, 667-886-290


czytaj dalej...

APEL2020-k

12.03.2020

A P E L


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu apeluje do szanownych klientów/petentów o rozważne korzystanie z usług urzędu  w obecnej

sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Szczególnie dotyczy to osób, które w ostatnim czasie wróciły z państw, gdzie występuje zwiększone zagrożenie koronawirusem (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, kraje azjatyckie) oraz z objawami chorób zakaźnych.


Przemyślcie Państwo możliwość załatwienia sprawy w tut. Ośrodku
w późniejszym terminie
! Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

Apelujemy do Państwa o korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą: internetu - wiadomości - email
(
mops@mops.jaroslaw.pl), EPUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), portalu informacyjno – usługowego empatia. Urzędowe druki znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu www.jaroslaw.naszops.pl lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Prosimy także o rozważenie możliwości telefonicznego załatwiania spraw urzędowych:
Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, tel. 16 624 89 20


Dla wspólnego dobra, wobec zagrożenia epidemiologicznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usilnie apeluje
o dostosowanie się do powyższych wskazówek!


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 9/2020

12.03.2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zamknięcia Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+


czytaj dalej...