Ankieta


wyniki

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

21.03.2017

W dniu 21 marca 2017r. obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day). Jest to wydarzenie organizowane corocznie przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Z tej okazji należy przypomnieć, że praca socjalna świadczona...

czytaj dalej...

Kampania "Wybieram pomoc"

20.03.2017

Od dnia 1 marca 2017r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest medialna kampania "Wybieram pomoc". Adresatami tej kampanii są: ofiary przemocy domowej, świadkowie przemocy domowej, sprawcy przemocy...

czytaj dalej...

GRATULACJE

01.03.2017

Szanowna Pani Iwona Stefanowska       Prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji objęcia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Dziękujemy za...


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

23.02.2017

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności...

czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

23.02.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy...


czytaj dalej...

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest kolejnym...

09.02.2017

- 50 % ulgi na bilety wstępu do Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu, dla posiadaczy Jarosławskiej Karty Dużej     Rodziny bilet normalny – 5 zł , bilet ulgowy – 3 zł


czytaj dalej...

„PUDEŁKO ŻYCIA”

07.02.2017

              W ramach przedsięwzięć Programu „Bezpieczny Jarosław” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, przy współpracy z Urzędem Miasta Jarosławia, Centrum Opieki Medycznej, Komendą...


czytaj dalej...

Rodziny wspierające

07.02.2017

stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich...

czytaj dalej...