Ankieta


wyniki

KOMUNIKAT

15.06.2018

W związku z problemami technicznymi systemu bankowego (PBSbank - Podkarpacki Bank Spółdzielczy) na którym pracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu planowana do dnia 16-go i 18-go czerwca 2018r. wypłata świadczeń może ulec opóźnieniu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia

Problemy techniczne banku opisane pod adresem: https://sbe.pbsbank.pl/


czytaj dalej...

ZMIANA GODZIN PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ...

29.05.2018

ZMIANA GODZIN PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Informujemy, że w okresie letnim od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00

czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

13.04.2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

20.03.2018

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

15.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


czytaj dalej...

Jarosławska Karta Seniora dla mieszkańców miasta

03.01.2018

Jarosławska Karta Seniora dla mieszkańców miasta

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 60 rok życia do składania wniosków o wydanie Jarosławskiej Karty Seniora.

Celem Programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Jarosławia  powyżej 60 roku życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w Programie, jak również pomoc lokalnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności.


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

29.12.2017

Zarządzenie Nr 48/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
z dnia 29 grudnia 2017 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


czytaj dalej...