Ankieta


wyniki

Komunikat

29.05.2020

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od 01 czerwca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jarosławiu będzie możliwość załatwienia spraw przez Petentów bezpośrednio w budynku wg następujących zasad:

• W pierwszej kolejności należy telefonicznie skontaktować się z działem merytorycznym oraz odpowiednim pracownikiem, z którym chcą Państwo załatwić sprawę.

• Zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty (dzień, godzina). W razie niezgłoszenia się w określonym terminie Petent będzie musiał umówić się ponownie.

• Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej:

bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa. W budynku będzie również obowiązywać konieczność dezynfekcji dłoni.

Prosimy o dostosowywanie się w interesie własnym oraz pracowników do zaleceń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego!!!

Jednocześnie zachęcamy do składania dokumentów i wniosków za pośrednictwem: • poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław, • wrzucając dokumenty do wystawionej na parterze budynku skrzynki, od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30 (możliwość pobrania druków ze strony internetowe www.jaroslaw.naszops.pl – zakładka świadczenia rodzinne oraz w budynku Ośrodka) • pocztą elektroniczną (e-mailem: mops@mops.jaroslaw.pl), • oraz z wykorzystaniem internetowej platformy ePUAP, platformy Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.


czytaj dalej...

Informacja

28.05.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje, że osoby z rejonów:

Jagiellonów, Narutowicza, Wyspiańskiego, Konarskiego, Grucy, Kasprowicza, Czarnieckiego, Cmentarna, Poniatowskiego, Budowlanych, Włókiennicza, 1000-lecia, Morawska, Dziewiarska, Zbożowa, Słoneczne, Spółdzielcza, Słoneczna, Boczna Słonecznej, Przyklasztorna, Wróblewskiego, Flisacka, Jasna, Zamkowa, Przygrodzie, Skrzyneckiego, Gottfrieda, Nabielaka, Podzamcze, Orłowicza, os. Kalinki, Blichowa, Na Blichu, Harlendera, Flisacka mogą złożyć wniosek oraz uzyskać potrzebne informacje w następujących dniach pod numerem telefonu:

 

Data

Numer pokoju

Numer telefonu

 

01.06.2020r.

Pokój nr 11

 

16 624 89 34

02.06.2020r.

Pokój nr 12

 

16 624 89 35

03.06.2020r.

Pokój nr 8

 

16 624 89 31

04.06.2020r.

Pokój nr 8

 

16 624 89 31

05.06.2020r.

Pokój nr 10

 

16 624 89 33

08.06.2020r.

 

Pokój nr 11

 

16 624 89 34

09.06.2020r.

 

Pokój nr 12

 

16 624 89 35

10.06.2020r.

 

Pokój nr 12

 

16 624 89 35

12.06.2020r.

 

Pokój nr 11

 

16 624 89 34

 


czytaj dalej...

Informacja - Ośrodki Wsparcia Dziennego Seniorów w...

28.05.2020

Z dniem 25.05.2020 r. ponownie uruchomione zostały Ośrodki Wsparcia Dziennego Seniorów w Jarosławiu, tj. Dzienny Dom "Senior+" i Klub "Senior+". Wskazane placówki działają i realizują zajęcia zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz rekomendacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.


czytaj dalej...

Informacja

12.05.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje, że osoby z rejonów:

Jagiellonów, Narutowicza, Wyspiańskiego, Konarskiego, Grucy, Kasprowicza, Czarnieckiego, Cmentarna, Poniatowskiego, Budowlanych, Włókiennicza, 1000-lecia, Morawska, Dziewiarska, Zbożowa, Słoneczne, Spółdzielcza, Słoneczna, Boczna Słonecznej, Przyklasztorna, Wróblewskiego, Flisacka, Jasna, Zamkowa, Przygrodzie, Skrzyneckiego, Gottfrieda, Nabielaka, Podzamcze, Orłowicza, os. Kalinki, Blichowa, Na Blichu, Harlendera, Flisacka mogą złożyć wniosek oraz uzyskać potrzebne informacje w następujących dniach pod numerem telefonu:

 

Data

Numer pokoju

Numer telefonu

 

13.05.2020r.

Pokój nr 8

 

16 624 89 31

14.05.2020r.

Pokój nr 10

 

16 624 89 33

15.05.2020r.

Pokój nr 11

 

16 624 89 34

18.05.2020r.

Pokój nr 12

 

16 624 89 35

19.05.2020r.

Pokój nr 12

 

16 624 89 35

20.05.2020r.

Pokój nr 11

 

16 624 89 34

21.05.2020r.

Pokój nr 10

 

16 624 89 33

22.05.2020r.

Pokój nr 8

 

16 624 89 31

 


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

29.04.2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zamknięcia Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+


czytaj dalej...

Zarządznie Nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy...

28.04.2020


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego  na dostarczaniu produktów żywnościo}vych w 2020r. do punktu  wydawania  żywności oraz dystrybucji żywności  dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


czytaj dalej...

KASA CZYNNA

22.04.2020

KASA CZYNNA 30.04.2020 r. (WYPŁATA ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ ZA MIESIĄC KWIECIEŃ)


czytaj dalej...

Zarządzenie nr 15/2020

14.04.2020

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie: zamknięcia Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+

czytaj dalej...