Ankieta


wyniki

Czujniki czadu trafiły do mieszkańców

13.12.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu W ramach programu "Bezpieczny Jarosław" przekaże 80 sztuk czujników czadu osobom najbardziej potrzebujocym z terenu naszego miasta. więcej informacji na tamat akcji na stronie Jarosław.pl...


czytaj dalej...

Konferencja - Nowe narkotyki i dopalacze. Zjawisko -...

12.12.2016

Certyfikowana konferencja pn. „Nowe narkotyki i dopalacze. Zjawisko – zagrożenia - uwarunkowania. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki” odbyła się 28 listopada br. jako element programu „Bezpieczny...

czytaj dalej...

Podziękowania

23.11.2016

Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu serdecznie dziękują za pamięć oraz życzenia złożone z okazji Dnia Pracownika Socjalnegow dniu 21 listopada 2016r. Szczególne podziękowania składamy: - Burmistrzowi Miasta Jarosławia –...


czytaj dalej...

Projekt "Moja szansa na sukces"

23.11.2016

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,Moja szansa na sukces” w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy...


czytaj dalej...

Kim jest asystent rodziny i co robi?

16.11.2016

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W czasie wspólnych działań z członkami rodziny: pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co...


czytaj dalej...

Apel – Bezdomni zimą!

07.11.2016

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zimą! Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach...

czytaj dalej...