Ankieta


wyniki

Nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów

18.08.2015

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne (przyznawane w ramach świadczeń socjalnych) dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia w roku szkolnym 2015/2016.

Druki wniosków dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, pok. Nr 21 (Stypendia) lub na stronie internetowej: www.jaroslaw.naszops.pl w zakładce: Stypendium szkolne/ zasiłek szkolny – pomoc materialna dla uczniów.

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września – do 15 września 2015 r.

 


czytaj dalej...

Wyróżnienie Ministra dla Programu „Trampolina- głos...

06.08.2015

Tegoroczna edycja Programu „Trampolina- głos przeciwko przemocy w rodzinie” otrzymała wyróżnienie w formie patronatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym minister Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Burmistrza Miasta Jarosławia z...


czytaj dalej...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie...

03.08.2015

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Jarosławskim     W dniu 21 lipca 2015 r. pomiędzy Starostą Jarosławskim, z upoważnienia, którego działa Jan Wygnaniec - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy...


czytaj dalej...

Ogłoszenie 24.07.2015

24.07.2015

W dniach od 29 lipca do 31 sierpnia br. w godzinach od 13:00 do 14:30 będą wydawane bezpłatnie obiady dla dzieci i młodzieży korzystających z posiłków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 – (finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...


czytaj dalej...

Ogłoszenie - Fundusz Alimentacyjny

24.07.2015

Od dnia 03. 08 2015 wydawane i przyjmowane są wnioski na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2015 r. do 30.09. 2016 r.


czytaj dalej...

Rusza nabór do tegorocznej edycji "Trampoliny"

10.07.2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie "Trampolina" do kontaktu z jego koordynatorkami: Iwoną Stefanowską tel. 16 624 27 64 oraz Karoliną Sobień-Nietrzebą 16 624 27 68. Przypominamy, że realizacja...


czytaj dalej...

Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie

19.06.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu , już po raz czwarty realizował będzie program „Trampolina – głos przeciwko przemocy w rodzinie”. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, OPS w Jarosławiu zajął szóste...


czytaj dalej...

Ogłoszenie punkt 1 grosz

17.06.2015

W    dniu  22 czerwca  punkt ,, 1 Grosz”  przy  ul. Bandurskiego  w Jarosławiu rozpoczyna  wydawanie żywności dla mieszkańców Jarosławia w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  z  Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej   Potrzebującym – Podprogram 2015.

Osoby,   które   chcą    skorzystać   z  pomocy    żywnościowej    powinny    zgłosić   się do swojego pracownika socjalnego w celu umieszczenia na liście osób  zakwalifikowanych  do   pomocy.


czytaj dalej...