Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

06.12.2019

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu  z dnia 6 grudnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 26/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

29.11.2019

Zarządzenie  Nr 26/2019
Dyrektora Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej w Jarosławiu
z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie  Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od l stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.


czytaj dalej...

wypłata świadczeń

13.11.2019

Planowane wypłaty świadczeń: rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dniu 21.11.2019 r. będą realizowane w dniu 20.11.2019 r. i 22.11.2019 r.

czytaj dalej...

Apel – Bezdomni zimą!!!

13.11.2019

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zimą!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy.

Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu tel. 16 624-89 20,

- Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu tel. alarmowy 997,

- Straży Miejskiej tel. 16 624 87 50,

- bądź na całodobową bezpłatną infolinię 987,

gdzie można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Zima to szczególny okres dla osób bezdomnych i pozbawionych opieki. Jednak wiele z nich pomimo świadomości zagrożeń nie zmienia trybu swego życia i nie chce w tym ciężkim czasie skorzystać z pomocy kompetentnych instytucji. Nie bądźmy obojętni na ich los
i informujmy służby porządkowe. Policjanci czy też strażnicy miejscy z całą pewnością po otrzymaniu takiego zgłoszenia zainteresują się losem tej osoby i udzielą jej niezbędnej pomocy. MOPS również podejmuje szereg działań w tym zakresie. Pracownicy socjalni podczas pełnienia obowiązków sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy mogą przebywać w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu, w przypadkach ujawnienia takich faktów udzielają im pomocy.

Na terenie naszego miasta funkcjonują dwie placówki świadczące usługi dla osób bezdomnych:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sanowa 11, tel. 16 621- 44 - 76 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Jasna 4, tel. 16 621 - 35 - 76


czytaj dalej...

Ogłoszenie Stypendia

29.08.2019

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 składa się w terminie 01.09.2019 do 15.09.2019 r. Więcej informacji w zakładce: Stypendium szkolne/zasiłek szkolny - pomoc materialna dla ucznów.

 


czytaj dalej...

ZMIANA GODZIN PRACY MOPS

26.06.2019

ZMIANA GODZIN PRACY
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ


Informujemy, że w okresie letnim
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00


czytaj dalej...

Terminy składania wniosków...

24.06.2019

Wnioski o przyznanie:

-świadczeń rodzinnych

-świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-świadczenia wychowawczego (500+)

-świadczenia dobry strat(300+)

można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od  1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą).


czytaj dalej...