Ankieta


wyniki
ul. Juliusza Słowackiego 34
37 - 500 Jarosław
tel.:16 624 89 20
e-mail: mopsjw@wp.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

 dr Agnieszka Kruba-Nieckarz

Pokój nr 17

Przyjmowanie stron odbywa się w każdą środę od godziny 9:00 do 14:00

 

z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

mgr Barbara Kwaśniak

Pokój nr 15

Przyjmowanie stron odbywa się w każdy wtorek od godziny 9:00 do 14:00

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

mgr Monika Chruściel

Pokój nr 5

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

Pokój nr 15

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Pokój nr 6

 

Główny Księgowy Działu Finansowo-Księgowego

Jolanta Mickiewicz

Pokój nr 16

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Anna Drewniak

Pokój nr 14

 

DZIAŁ

NAZWISKO I IMIĘ

POKÓJ

SEKRETARIAT

tel: 16 624 89 20

Czech Aneta

Zawitkowska Jolanta

 

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

tel: 16 624 89 43

tel: 16 624 89 44

Kania Artur

Solak Paweł

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

tel: 16 624 89 22

Gwóźdź Grażyna

Socha Marcin

1

KASA

tel: 16 624 89 23

Dubanik Anna

2

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel: 16 624 89 24

tel: 16 624 89 25

Katarzyńska Małgorzata

Korda Joanna

Wiśniewska Aleksandra

Wysocka – Janas Izabela

Żółcińska Agnieszka

 

 

3

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

tel: 16 624 89 26

tel: 16 624 89 27

Foryś – Prymon Katarzyna

Kędzior Katarzyna

Zatwardnicka Małgorzata

 

4

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

tel: 16 624 89 28

Chruściel Monika

5

DODATKI MIESZKANIOWE

tel: 16 624 89 29

STYPENDIA

tel: 16 624 89 41

Gilowska – Kędzior Aleksandra

Sobala Jolanta

Starost Anna

Biłas Anna

 

 

6

ASYSTENCI RODZINY

tel: 16 624 89 30

Bogdanowicz Katarzyna

Skobyłko Jakub

7

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

tel: 16 624 89 31

 

 

 

 

tel: 16 624 89 32

 

 

tel: 16 624 89 33

 

 

 

 

tel: 16 624 89 34

 

 

 

tel: 16 624 89 35

Bury Małgorzata

Dobosz Małgorzata

Pawliszko – Głąb Janina

Podolak Jadwiga

 

8

Kropiwnicka Małgoprzata

Mroczko Agnieszka

Mucha Iwona

 

9

Bawoł Agnieszka

Kufel Piotr

Lisowski Kamil

Nycz Małgorzata

 

10

Cienki Barbara

Nowak Alicja

Porczak Monika

Turczynowska Barbara

 

11

Besińska Anna

Porczak Marek

Stefanowska Iwona

Ziemba Halina

 

12

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

tel: 16 624 89 37

Drewniak Anna

 

14

ZASTĘPCA DYREKTORA

Kwaśniak Barbara

 

15

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

tel: 16 624 89 39

Hajduk Justyna

Janas Barbara

Mickiewicz Jolanta

Miśkiewicz Jadwiga

Niemiec Agnieszka

 

 

16

DYREKTOR MOPS

Kruba – Nieckarz Agnieszka

17