Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 12/2019  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2019 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


Załączniki: