Ankieta


wyniki

Wypłaty świadczeń w listopadzie 2020 w kasie MOPS w Jarosławiu

KOMUNIKAT
 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  W LISTOPADZIE 2020r.
W  KASIE  MOPS W JAROSŁAWIU


-ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE:
    06.11.2020 i 30.11.2020

-ZASIŁKI STAŁE:         16.11.2020

- DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY:      10.11.2020

-ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE(500+)
i Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 23.11.2020 i 27.11.2020