Ankieta


wyniki

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


Od 1 sierpnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:


-zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres  zasiłkowy 2020/2021  
-specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021
-świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021
-świadczenia „Dobry Start” 300+  na rok szkolny 2020/2021.


Prosimy o poprawne i prawidłowe wypełnianie powyższych wniosków


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- Świadczenia rodzinne:16 624 89 24; 16 624 89 25;
- Fundusz alimentacyjny:16 624 89 22;
- Dobry Start: 16 624 89 26

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do:
-zasiłku rodzinnego: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/SR-1(ZASI%C5%81EK%20RODZINNY)%20-%20przyklad.pdf

-świadczeń z funduszu alimentacyjnego: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/FA%20aktualizacja%20na%2016_06_2020%20r_%20%E2%80%94%20PRZYK%C5%81AD.pdf

-świadczenia Dobry Start 300+: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/SDS-1%20%E2%80%94%20przyklad(1).pdf