Ankieta


wyniki

Wniosek o wydanie „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny”

 

Wniosek o wydanie JKDR należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, pokój nr 5 wraz z okazaniem dowodu osobistego. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych osobowych, wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty - koszt 10 zł.

 

POBIERZ WNIOSEK z załącznika.

Załączniki: