Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na reazliację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.


Załączniki: