Ankieta


wyniki

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W STYCZNIU 2021 W KASIE MOPS W JAROSŁAWIU

KOMUNIKAT

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  W STYCZNIU 2021
W  KASIE  MOPS W JAROSŁAWIU

-ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE:
  07.01.2021  i 29.01.2021

-ZASIŁKI STAŁE:   15.01.2021
-DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY:   08.01.2021

-ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE(500+)
i Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 21.01.2021 i 26.01.2021