Ankieta


wyniki

Wypłaty świadczeń w październiku 2020 w kasie MOPS w...

18.09.2020

KOMUNIKAT
 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  W PAŹDZIERNIKU 2020r.
W  KASIE  MOPS W JAROSŁAWIU


-ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE:
    07.10.2020, 29.10.2020 i 30.10.2020


-ZASIŁKI STAŁE:  16.10.2020
- DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY:    09.10.2020


-ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE(500+)
i Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 21.10.2020 i 26.10.2020


czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze partnera w celu wspólnej realizacji...

10.09.2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 dla Poddziałania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

W załączniu skan pisma ze szczegółami projektu.


czytaj dalej...

KOMUNIKAT

28.08.2020

KOMUNIKAT


Od 1 sierpnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:


-zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres  zasiłkowy 2020/2021  
-specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021
-świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021
-świadczenia „Dobry Start” 300+  na rok szkolny 2020/2021.


Prosimy o poprawne i prawidłowe wypełnianie powyższych wniosków


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- Świadczenia rodzinne:16 624 89 24; 16 624 89 25;
- Fundusz alimentacyjny:16 624 89 22;
- Dobry Start: 16 624 89 26

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do:
-zasiłku rodzinnego: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/SR-1(ZASI%C5%81EK%20RODZINNY)%20-%20przyklad.pdf

-świadczeń z funduszu alimentacyjnego: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/FA%20aktualizacja%20na%2016_06_2020%20r_%20%E2%80%94%20PRZYK%C5%81AD.pdf

-świadczenia Dobry Start 300+: http://jaroslaw.naszops.pl/img/upload/files/SDS-1%20%E2%80%94%20przyklad(1).pdf


czytaj dalej...

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W M-CU WRZEŚNIU 2020r. W KASIE ...

27.08.2020

  WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W M-CU WRZEŚNIU 2020r. W KASIE MOPS W JAROSŁAWIU


czytaj dalej...

KOMUNIKAT : WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W M-CU SIERPNIU 2020r.

24.07.2020

KOMUNIKAT   WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W M-CU SIERPNIU 2020r. W KASIE MOPS W JAROSŁAWIU   - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE: 07.08.2020, 10.08.2020 i 28.08.2020   - ZASIŁKI STAŁE: 14.08.2020   - DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK...


czytaj dalej...

Komunikat wypłata świadczeń w kasie

29.06.2020

KOMUNIKAT
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  W LIPCU 2020r.
W  KASIE  MOPS W JAROSŁAWIU

-ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE

 07.07.2020,  08.07.2020 i 29.07.2020

-ZASIŁKI STAŁE-      16.07.2020

-DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY 10.07.2020

-ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE(500+)
i Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO–20.07.2020 i 27.07.2020


czytaj dalej...