Ankieta


wyniki

Podprogram 2016.

Celem programu jest zapewnienie najuboższej części społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej, oraz włączenie społeczne tych osób poprzez cykliczne działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i 771 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Skierowania do Programu wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Poniatowskiego 57. Tel. 16 621 22 58

Dla mieszkańców Jarosławia realizacja programu rozpocznie się w dniu 27.09.2016r. i zakończy się w czerwcu 2017 r.

W zestawie artykułów na Podprogram 2016 znajduje się: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.

Towar będzie wydawany w formie paczek żywnościowych równomiernie w tracie całego okresu Podprogramu 2016.

Osoby z terenu naszego miasta będą odbierać artykuły żywnościowe z magazynu          ZO PKPS w Jarosławiu przy ul. Bandurskiego 1 (obok dużego parku).

Magazyn wydaje towar codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.00.

Przy odbiorze towaru należy mieć ze sobą skierowanie z MOPS i dowód osobisty.