Ankieta


wyniki

Zarządznie Nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 27 kwietnia 2020r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego  na dostarczaniu produktów żywnościo}vych w 2020r. do punktu  wydawania  żywności oraz dystrybucji żywności  dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


Załączniki: