Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 9/2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zamknięcia Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+


Załączniki: