Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 12 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr  8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Załączniki: