Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 45/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej


Załączniki: