Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 43/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.