Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr  17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław