Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej


Załączniki: