Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie
od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Załączniki: