Ankieta


wyniki

Wypłaty świadczeń w październiku 2020 w kasie MOPS w Jarosławiu

KOMUNIKAT
 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  W PAŹDZIERNIKU 2020r.
W  KASIE  MOPS W JAROSŁAWIU


-ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE, OKRESOWE I CELOWE:
    07.10.2020, 29.10.2020 i 30.10.2020


-ZASIŁKI STAŁE:  16.10.2020
- DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY:    09.10.2020


-ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE(500+)
i Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: 21.10.2020 i 26.10.2020