Ankieta


wyniki

Terminy składania wniosków...

Wnioski o przyznanie:

-świadczeń rodzinnych

-świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-świadczenia wychowawczego (500+)

-świadczenia dobry strat(300+)

można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od  1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą).