Ankieta


wyniki

ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru    
nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 dla Poddziałania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Nabór zakończono w dniu 2.10.2020 r.
Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. W związku z czym nie ma możliwości dokonania rozstrzygnięcia konkursu.