Ankieta


wyniki

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O EKONOMII SPOŁECZNEJ! WSPIERAJ I WYBIERAJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 10 czerwca br.,
w godzinach od 14.00 – 21.00 przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie.

 

W tym dniu przestrzeń miejską wypełnią spółdzielnie socjalnie, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, fundacje,  stowarzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Zaprezentują one swoją działalność, udowodnią mieszkańcom naszego województwa, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej (Warsztat Terapii Zajęciowej z Gorzyc, Przeworska, Tarnobrzega), jak i lokalne zespoły artystyczne czy wokalne. Dla dzieci przygotowana zostanie specjalna strefa, w której najmłodsi będą mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: urządzenia dmuchane, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy na świeżym powietrzu. Na zakończenie wydarzenia wystąpi gwiazda wieczoru: Zespół RH+.

 

Osoby fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy odwiedzą Targi będą mogli zapoznać się z ofertą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, dotacje na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i usługi specjalistyczne) działających w naszym województwie.

 

Targi objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Patroni medialni: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.

 

Targi zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

W załączeniu:

 

  1. Program wydarzenia
  2. Plakat promujący

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Guzior

Specjalista ds. promocji PES

Inspektor w Oddziale Pomocy Społecznej i Analiz

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

tel. (17) 850 83 21

e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl


Załączniki: