Ankieta


wyniki

Pomoc dla potrzebujących

Ministerstwo Cyfryzacji aby ułatwić zgłaszanie się wolontariuszy - chcących udzielać pomocy  osobom potrzebującym udostępniło narzędzie:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych