Ankieta


wyniki

Ogłoszenie o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 dla Poddziałania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

W załączniu skan pisma ze szczegółami projektu.