Ankieta


wyniki

INFORMACJA

Z uwagi na wysokie temperatury oraz nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym, świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych (500+)
strony będą przyjmowane od godziny 7:15 do godziny 13:15