Ankieta


wyniki

Bezdomni zimą

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zimą!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy.

Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu tel. 16 624-89-20, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu tel. alarmowy 997, Straży Miejskiej tel. 16 624 87 50, bądź na całodobową bezpłatną infolinę 987, gdzie można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Zima to szczególny okres dla osób bezdomnych i pozbawionych opieki. Jednak wiele z nich pomimo świadomości zagrożeń nie zmienia trybu swego życia i nie chce w tym ciężkim czasie skorzystać z pomocy kompetentnych instytucji. Nie bądźmy obojętni na ich los
i informujmy służby porządkowe. Policjanci czy też strażnicy miejscy z całą pewnością po otrzymaniu takiego zgłoszenia zainteresują się losem tej osoby i udzielą jej niezbędnej pomocy. MOPS również podejmuje szereg działań w tym zakresie. Pracownicy socjalni podczas pełnienia obowiązków sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy mogą przebywać w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu, w przypadkach ujawnienia takich faktów udzielają im pomocy.

Na terenie naszego miasta funkcjonują placówki świadczące usługi dla osób bezdomnych oraz prowadzące dożywianie dla osób potrzebujących: