Ankieta


wyniki

APEL2020-k

A P E L


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu apeluje do szanownych klientów/petentów o rozważne korzystanie z usług urzędu  w obecnej

sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Szczególnie dotyczy to osób, które w ostatnim czasie wróciły z państw, gdzie występuje zwiększone zagrożenie koronawirusem (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, kraje azjatyckie) oraz z objawami chorób zakaźnych.


Przemyślcie Państwo możliwość załatwienia sprawy w tut. Ośrodku
w późniejszym terminie
! Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

Apelujemy do Państwa o korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą: internetu - wiadomości - email
(
mops@mops.jaroslaw.pl), EPUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), portalu informacyjno – usługowego empatia. Urzędowe druki znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu www.jaroslaw.naszops.pl lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Prosimy także o rozważenie możliwości telefonicznego załatwiania spraw urzędowych:
Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, tel. 16 624 89 20


Dla wspólnego dobra, wobec zagrożenia epidemiologicznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usilnie apeluje
o dostosowanie się do powyższych wskazówek!