Ankieta


wyniki

Apel - 21.10.2020

A P E L  

Szanowni Państwo

 

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy,

że mogą być czasowe lub stałe

ograniczenia w dostępności do wypłat gotówkowych

w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

 

Mając na uwadze terminową realizację wypłat Naszym Świadczeniobiorcom,

prosimy o założenie rachunków bankowych

i dokonanie zmiany formy wypłaty z gotówkowej na wskazany rachunek bankowy.