Ankieta


wyniki

Apel -20.03.2020

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu apeluje o udzielenie wsparcia osobom starszym, samotnym, objętym kwarantanną, które ograniczają kontakt z powodu zagrożenia koronawirusem, a nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych. Osoby te mogą być objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej! Pomóż osobom starszym zwrócić się o pomoc, poinformuj pracowników MOPS o potrzebie udzielenia wsparcia: tel. 16 624 89 33 w godz. 7.30-15.30 tel. 16 624 89 34 w godz. 7.30-15.30 kom. 500 235 029 w godz. 15.30-19.00 oraz w weekendy w godz. 7.30-19.00