Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

21.03.2019

Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2019 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

21.03.2019

Zarządzenie Nr  17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

25.02.2019

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

25.02.2019

Zarządzenie Nr 12/2019  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2019 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

25.02.2019

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie
od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


czytaj dalej...